Ukončené projekty

 • S D.R.A.K.em proti chudobě

  S D.R.A.K.em proti chudobě O projektu Celý název projektu: S D.R.A.K.em proti chudobě Realizátor: Občanské sdružení D.R.A.K., z.s. Registrační číslo:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016489 Název operačního programu: Zaměstnanost Výzva: 03_16_052, Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva Termín realizace: 1.10.2020 – 30.9.2022 Popis projektu Projekt realizovaný Občanským sdružením D.R.A.K., z.s. reaguje na fakt, že sociálně vyloučené osoby a romská menšina v Liberci se dostávají do nepříznivých životních situací a hledají cestu k jejich řešení. Prostřednictvím klíčových aktivit projekt podporuje a motivuje účastníky k řešení jejich nepříznivé sociální situace rozvíjením pracovních kompetencí a dovedností potřebných pro úspěšný vstup či návrat na trh práce. Účastníkům nabízí specializované poradenství, motivační kurzy, pracovní diagnostiku i tréninková pracovní místa. V neposlední řadě pomáhá…

 • ,,Evropě se daří dobře!?“

  Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., ve spolupráci s německým, řeckým a italským partnerem realizují mezinárodní projekt  s názvem ,,Evropě se daří dobře!? – otázky a odpovědi na téma euroskeptismu“ Projekt byl zahájen  1.9.2017  –  ukončen bude  dne  28.2.2019 Číslo projektu 2017 –  1775/001-001 Částečné financovaní projektu z EU programu:  „Europe for citizens“ (Evropa pro občany) Podprogram: Demokratická angažovanost a podíl občanů Akce:  Projekty pro civilní obyvatelstvo Cílem projektu jsou: Vytvářet a  podporovat konstruktivní diskuze. Podpora získaní důvěry v EU a jejich institucí. Výměny argumentů a jejich kritické porovnání mezi účastníky projektu. Dotazníkové  akce. Mezinárodní konference. Semináře, workshopy. V rámci projektu se nám podařilo zajistit partnery projektu: ,,Evropě se daří dobře !? Otázky…

 • K inkluzi společnou cestou

  Název projektu: „K inkluzi společnou cestou”Projekttitel: „Gemeinsam auf dem Weg zur Inklusion”Registrační číslo: ERN-0420-CZ-08.03.2017Začátek/Beginn: 01.04.2017Konec/Abschluss: 31.03.2018Uznatelné náklady: 17.367,89 €. Přislíbený příspěvek: 14.762,70 €.Projektantrag: 17.367,89 €. Bewilligte Förderung: 14.762,70 €.Název/organizace – Name/Organisation: Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.Právní forma – Rechtsform: Zapsaný spolekIdentifikační číslo – Handelsregister- bzw. Vereinsregisternum: 26636328Adresa – Anschrift: Oblačná 450/1, 46005 Liberec 5, Tschechische Republik / Česká republikaNázev/organizace – Name/Organisation: Diakoniewerk Oberlausitz e.V.Právní forma – Rechtsform: Der Diakoniewerk Oberlausitz e. V. ist Alleingesellschafter der Dienstleistung OberlausitzIdentifikační číslo – Handelsregister- bzw. Vereinsregisternum: VR 9227Adresa – Anschrift: Am Sportplatz 6, 02747 Herr OT Großhennersdorf, Deutschland / Německo Cíl projektu: Inkluze jako cíl k začleňování osob se zdravotním postižením je novým řešením podpory osob se zdravotním postižením v ČR. Tento směr splňuje již požadavky na začlenění cílové skupiny…

 • Ostatní ukončené projekty

  Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let D.R.A.K. Comprehensive rehabilitation center for families with children under 18 years of D.R.A.K. číslo projektu: 3640049 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Projekt podpořila Nadace Agrofert, grant děti 111/2016 od 1.4. – 31.12. 2016 100.000,-Kč. Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let – KÚLK odbor zdravotnictví OLP/1671/2015 podpořil Psychorehabilitační pobyt částkou 7.950,-Kč. KÚLK  odbor školství, mládeže a zaměstnanosti OLP/ 916/2015 podpořil projekt ,,Volnočasová a zájmová činnost s D.R.A.Kem pro děti a mládež s handicapem“ v celkové částce 40 000,-Kč. Prioritní oblast: 2. Děti a mládež v ohrožení Umístění projektu (kraj/NUTS 2/místo): Liberecký / CZ05 Severovýchod / Liberec Rozsah působnosti: Kraj Datum…

 • Mezinárodní projekt ERASMUS+KA2 Strategická partnerství

  European Commission – EU programme for education, training, youth and sport Společný mezinárodní projekt ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství Název projektu: Doma v Evropě – zaujmout, motivovat, aktivovat Číslo projektu: 2014-1-DE02-KA204-001023 Leader projektu: GefAS e. V. – Gesellschaft für Arbeit und Soziales (GefAS) e. V.Německo Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 8. 2016. Partneři projektu: 1) MIESZKANCOM GMINY GOŁUCHÓW – STOWARZYSZENIE – Polsko 2) Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. Liberec, Česká republika 3) NÁŠ TURIEC – Kláštor pod Znievom, Slovensko Celkový rozpočet projektu: 156 632,00 EUR tj. cca 4 307 380,00 Kč Rozpočet partnera projektu O. s. D.R.A.K. Liberec: 24 264,00 EUR tj. cca 667 260,00 Kč Svým charakterem se jedná o projekt vzdělávací, jehož výstupem je společně vytvořený vzdělávací…

 • Příprava na inkluzivní trh práce

    Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. je od 1.října 2017 realizátorem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky „Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.“ reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417 O projektu: Celý název projektu: Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K. Registrační číslo:  CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417 Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva: č. 02_16_037 pro Podporu žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Termín realizace: 1.10.2017 – 30.9.2020 Alokována částka: 7 358 601,20 Kč Anotace: Tříletý projekt Občanského sdružení D.R.A.K., z.s. reaguje na nízkou zaměstnanost mladých lidí se zdravotním postižením (OZP)…

 • Budování kapacit

  Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. je od prosince 2016 realizátorem projektu financovaného z Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky „Budování kapacit D.R.A.K.“ reg. č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001935 O projektu: Celý název projektu: Budování kapacit D.R.A.K. Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001935  Název operačního programu: Zaměstnanost Číslo a název prioritní osy: 03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Číslo a název výzvy: 03_15_031 Budování kapacit a profesionalizace NNO Alokována částka: 3 264 415,00 Kč Anotace: Cílem projektu je profesionalizace D.R.A.K., z.s., který se zaměřuje na práci se zdravotně postiženými, pečujícími a s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Díky projektu vznikne aktualizovaný strategický plán organizace, bude vytvořen plán fundraisingu, plán PR a marketingu, individuální plán rozvoje, plán evaluace. Stávající…