Projekty

Sdružení D.R.A.K. aktuálně čerpá z Evropského sociálního fondu finanční prostředky na realizaci několika projektů, zároveň je každoročně realizátorem několika projektů financovaných z prostředků nadací, nadačních fondů nebo prostřednictvím grantů poskytnutých subjekty místní samosprávy. Cílovou skupinou těchto projektů jsou osoby se zdravotním postižením i osoby, které pečují o člena domácnosti závislého na péči druhé osoby.