O nás

Občanské sdružení D.R.A.K., z.s. působí již od roku 2003 jako poskytovatel sociálních služeb.

Základními hodnotami, na kterých je postavena činnost sdružení jsou domov, rodina, aktivita a komunikace. Tyto hodnoty se pro nás staly i symbolem k vytvoření názvu D.R.A.K.

Zakládáme si na respektujícím přístupu k jedinečnosti člověka.

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. bylo založeno v roce 2003 lidmi, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Narodilo se jim dítě s tělesným postižením nebo byli nuceni sami zvládat důsledky svého zdravotního handicapu. Některé z nich zvládání této situace obohatilo o zkušenosti či impuls a podnítilo je k rozhodnutí pomáhat jiným, kteří řeší podobné nesnáze.

Činnost sdružení je zaměřena na 3 skupiny občanů:

 •      Děti, mládež a dospělí s tělesným postižením
 •      Pečující maminky, tatínkové, rodiny
 •      Osoby, rodiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením

Snažíme se o to, abychom těmto skupinám nabídli ucelenou podporu zahrnující poradenství, vzdělávání, aktivizaci, zaměstnání,setkávání či volnočasové aktivity. Pro lidi s postižením nabízíme např. pomoc při osamostatňování se a osvojování sebeobsluhy, podporu při rozvoji prosociálních kompetencí či speciální poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, sociálního zabezpečení, vzdělávacích příležitostí a profesní orientace, podporu v oblasti vstupu na trh práce, zaměstnání.

Pro své klienty nabízíme tyto aktivity:

 • Klub rodin (propojení rukodělných aktivit s výměnou zkušeností a neformálním posezením)
 • Psychorehabilitační pobyty s dětmi
 • Informační a specializované poradenství
 • Přednášky se zdravotně sociální tématikou

Angažujeme se v osvětově-informačních kampaních i při prosazování oprávněných zájmů lidí s tělesným postižením a úzce spolupracujeme s orgány státní správy, zdravotnickými zařízeními, školami a neziskovými organizacemi podobného zaměření. Spolupracujeme rovněž s partnery v zahraničí (SRN, Rakousko, Polsko, Slovensko a Řecko) při harmonizaci norem a přístupů k podpoře lidí s handicapem v zemích EU.

Poskytujeme:

 • Chráněná pracovní místa
 • Textilní a kreativní dílny
 • Sociální ošatník
 • Sociální služby
 • Terénní programy
 • Odborné sociální poradenství
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a ozp
 • Dobrovolnické centrum D.R.A.K.
 • Dobrovolnická práce
 • Vzdělávání sociálních pracovníků 

Sdružení D.R.A.K. aktuálně čerpá z Evropského sociálního fondu finanční prostředky na realizaci několika projektů. Cílovou skupinou těchto projektů jsou osoby se zdravotním postižením i osoby, které pečují o člena domácnosti závislého na péči druhé osoby.

V letech 2005 až 2007 prošli pracovníci sdružení vzdělávacím systémem pro nestátní neziskové organizace, pořádaném Nadací rozvoje občanské společnosti.

Adresa:

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.

Oblačná 450/1 460 05 Liberec 5

IČO: 26636328

DIČ: CZ 26636328

Datová schránka: vr6ngq3

Bankovní účet: Česká spořitelna, a.s. 3377071339/0800

Telefon:

+420 485 102 668 – o.s. D.R.A.K. sociální služby
+420 485 105 349 – chráněná dílna

E-mail:

sdruzeni.drak@gmail.com

info@sdruzenidrak.org