SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI – SAS

 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – SAS

  POSLÁNÍ SLUŽBY: Služba je určena rodinám s dětmi. Posláním služby je aktivizovat rodiny v nepříznivé životní situaci v takové míře, aby byly schopny za pomoci sociálního pracovníka svou nepříznivou situaci řešit. VYMEZENÍ SLUŽBY: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba je poskytována v souladu s §65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. CÍLE SLUŽBY: Zvýšení informovanosti rodin v nepříznivé životní situaci o možnostech využití běžně dostupných veřejných…

 • SAS Liberecko a Hrádecko

  Druh sociální služby:Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Identifikátor:6374958 Kdo službu poskytuje?Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 IČO 266 36 328 Komu je služba určena?Rodinám s dítětem/dětmi Věkové složení je dané složením rodin – osoby od narození po seniorský věk (tj. děti, rodiče a prarodiče). Pro využití služby se předpokládá trvalý pobyt na území Libereckého kraje nebo jiný vztah k našemu regionu (např. přechodný pobyt, zaměstnání, rodinné vazby apod.) Kdy a kde je služba poskytována? · Poradna Liberec: Oblačná 450/1, Liberec 5, provozní doba: čtvrtek od 9 do 16 hod., jinak dle dohody · Pobočka Hrádek nad Nisou: Václavská 471, Hrádek nad Nisou, provozní doba: čtvrtek od 9…

 • SAS Tanvaldsko

  Druh sociální službySociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Identifikátor3910140 Služba v regionu TURNOVSKO je v letech 2018 a 2019 zajištěna v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734. Název veřejné zakázky: „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ Zadavatel: Liberecký kraj Kdo službu poskytuje? Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 IČO 266 36 328 Komu je služba určena? Rodinám s dítětem/dětmi Věkové složení je dané složením rodin – osoby od narození po seniorský věk (tj. děti, rodiče a prarodiče). Pro využití služby se předpokládá trvalý pobyt na území Libereckého kraje nebo jiný vztah k našemu regionu (např.…

 • SAS Turnovsko

  Druh sociální služby:Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Identifikátor:2590134 V roce 2020 byla sociální služba podpořena finančním příspěvkem Města Turnov. Služba v regionu TURNOVSKO je v letech 2018 a 2019 zajištěna v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734. Název veřejné zakázky: „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ Zadavatel: Liberecký kraj Kdo službu poskytuje? Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 IČO 266 36 328 Komu je služba určena? Rodinám s dítětem/dětmi Věkové složení je dané složením rodin – osoby od narození po seniorský věk (tj. děti, rodiče a prarodiče). Pro využití služby se předpokládá trvalý…