Chráněné dílny

Chcete vědět co je u nás nového?  Průběžně dáváme novinky na náš e-shop! 

Chráněná dílna je obecný název pro dílnu určenou pro práci lidí se zdravotním postižením. Chráněné dílny se zabývají různými činnostmi, nejčastěji však výrobou různých předmětů, které pak prodávají a vydělávají si tak na svoji činnost. Chráněné dílny často zajišťují různá občanská sdružení a jiné neziskové organizace; potažmo obce.

Kromě těchto subjektů může zřídit a provozovat chráněnou dílnu jakýkoli zaměstnavatel, pokud o tom uzavře s místním Úřadem práce dohodu a bude v ní zaměstnávat alespoň 60 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Následně na její vytvoření i provoz získá od státu finanční příspěvek. Navíc zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více jak 25 zaměstnanců, mají zákonnou povinnost osoby se zdravotním postižením zaměstnávat (a pak pro ně např. chráněné dílny zřizovat), nebo se mohou této povinnosti zprostit tím, že např. budou od jiných chráněných dílen odebírat jimi vytvořené produkty či jim zadávat zakázky.

Chráněné dílny jsou organizace, ve kterých pracuje minimálně 60% lidí se změněnou pracovní činností. Uplatní se zde lidé s fyzickým postižením, kteří mají velice ztížené podmínky při hledání místa v běžném pracovním prostředí. V dílnách se lidé se zdravotními problémy učí dostatečně zvládat svoji práci, která jim dodává sebedůvěru a je pro ně motivací k samostatnému životu.

Zadáním zakázky tak přímo podporujete zaměstnávání osob s postižením.

První chráněná dílna v objektu občanského sdružení D.R.A.K. zahájila svoji činnost v listopadu roku 2005 a je uzpůsobena pro těžce tělesně postižené osoby. Provádíme zde především lehké montážní a kompletační práce, např. pro automobilový průmysl. 16. 7. 2007 byla slavnostně otevřena dílna druhá, která je zaměřena na rozmanité tvůrčí činnosti.

V dílnách bylo vytvořeno chráněné pracovní prostředí pro občany, kteří mají vzhledem ke svému stavu velmi omezené možnosti získání zaměstnání. Osvojují si zde pracovní a sociální dovednosti a snadněji se zařazují do dalšího pracovního procesu. Provádíme zde práce pro firmy a organizace, které vyrábějí různorodý sortiment v menších sériích a potřebují nahradit nákladnou strojovou výrobu ruční prací.

Velké poděkování patří všem, kteří nás podpořili, a díky této pomoci mohly obě dílny vzniknout.

Náplň práce našich chráněných dílen:

• lehké montážní práce
• výroba reklamních předmětů
• kompletace zakázek
• lepení obalů
• balení zboží
• třídění výrobků
• expedice a distribuce zboží
• potisky dle zadání
• laminování
• výroba dekoračních předmětů
• příprava dárkových balíčků

Občanské sdružení D.R.A.K. provozuje několik chráněných dílen, ve kterých je zaměstnáno zhruba třicet osob se zdravotním postižením. Činnosti našich dílen jsou orientovány jak kreativním směrem, tak i na malo a velko sériovou výrobu. V této sekci vám představujeme jednotlivé naše chráněné dílny, včetně ukázek některých naších výrobků.

KONTAKTY:

Martina Vodhánělová

vedoucí šicí dílny
tel.: +420 700 564, 485 102 668
e-mail: vodhanelova@sdruzenidrak.org

Jana Černá

vedoucí kreativní dílny
tel.:+420 485 105 349
e-mail: cerna@sdruzenidrak.org

Ing. Elena Horná

odborná ředitelka chráněných dílen
tel.: +420 723 520 144
e-mail: horna@sdruzenidrak.org