Kvalifikační přípravné kurzy a zkoušku

Kvalifikační přípravný kurz a zkoušku profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací:

Šič/šička kusových výrobků (kód 31-041-E) 

Šič/šička kusových výrobků – Národní soustava kvalifikací (narodnikvalifikace.cz)

Cena kurzu a zkoušky se kalkuluje dle počtu hodin nutné přípravy v přípravném kurzu (dle vstupních znalostí účastníka – splnění kvalifikačního standardu) a skutečně spotřebovaného materiálu.

Minimálně: Přípravný kurz 12 h á 460,- Kč = 5.520 Kč, zkouška 3.500,- Kč/os). Celkem 9.020,- Kč.

Uhradit může: účastník-zájemce, zaměstnavatel jako benefit, nadace či nadační fond, rodina, ÚP, ap.

Místo konání a lektoři: OS D.R.A.K. z.s., Oblačná 450/1, Liberec, centrum města-MHD, bezbariérová budova a dílny pro praktický výcvik. Kurz a odborní lektoři mají autorizaci MMR ČR a MŠMT ČR.

Úspěšný účastník získá: Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností a Europass – dodatek k osvědčení v českém a anglickém jazyce k doložení kvalifikace pro event. práci v zahraničí.

Přihlášení do kurzu a ke zkoušce: stáhněte si přihlášku🔻, vyplňte všechny údaje, podepište a odešlete poštou nebo e-mailem vedoucímu vzdělávacího centra drahos@sdruzenidrak.org 

Dělník/dělnice výroby drobných dřevěných výrobků (kód 33-034-E)

Dělník/dělnice výroby drobných dřevěných výrobků – Národní soustava kvalifikací (narodnikvalifikace.cz)

Cena kurzu a zkoušky se kalkuluje dle počtu hodin nutné přípravy v přípravném kurzu (dle vstupních znalostí účastníka – splnění kvalifikačního standardu) a skutečně spotřebovaného materiálu.

Minimálně: Přípravný kurz 12 h á 460,- Kč = 5.520 Kč, zkouška 3.500,- Kč/os). Celkem 9.020,- Kč.

Uhradit může: účastník-zájemce, zaměstnavatel jako benefit, nadace či nadační fond, rodina, ÚP, ap.

Místo konání a lektoři: OS D.R.A.K. z.s., Oblačná 450/1, Liberec, centrum města-MHD, bezbariérová budova a dílny pro praktický výcvik. Kurz a odborní lektoři mají autorizaci MMR ČR a MŠMT ČR.

Úspěšný účastník získá: Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností a Europass – dodatek k osvědčení v českém a anglickém jazyce k doložení kvalifikace pro event. práci v zahraničí.

Přihlášení do kurzu a ke zkoušce: stáhněte si přihlášku🔻, vyplňte všechny údaje, podepište a odešlete poštou nebo e-mailem vedoucímu vzdělávacího centra drahos@sdruzenidrak.org

Mgr. Bc. Vladimír Drahoš

vedoucí vzdělávacího centra
tel.: +420 607 662 007
e-mail: drahos@sdruzenidrak.org