SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Vymezení služby:

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  jsou v o.s. D.R.A.K.,  registrovanou sociální službou, poskytovanou v souladu s § 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů.

Poslání služby

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením. Posláním služby je podpora seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém prostředí.

Cíle služby

Cílem této služby je vyhledat a kontaktovat osoby ohrožené sociálním vyloučením, krizovou situaci zmapovat a podpořit tyto osoby tak, aby byla eliminována nepříznivá sociální situace těchto osob.

 • posilovat a udržovat psychickou kondici
 • udržovat míru soběstačnosti a samostatnosti
 • poskytnout informace a podporu při řešení různých problémů
 • podporovat co nejdelší setrvání seniorů a osob zdravotně znevýhodněných v jejich přirozeném prostředí
 • vytvářet, rozvíjet dovednosti, schopnosti, vědomosti, kompetence klientů

Cílová skupina služby

Cílová skupina klientů:
osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

Co služba nabízí

 • pomoc při vyplnění žádostí a úředních dokumentů
 • pomoc při zprostředkování dalších odborných služeb
 • pomoc při řešení finanční, bytové a sociální situace
 • podporu při setrvání ve svém prostředí
 • pomoc při uplatňování práv
 • podporu soběstačnosti a samostatnosti
 • doprovod na úřední jednání
 • terapeutickou a poradenskou činnost

Formy poskytování sociálních služeb:

Služba probíhá terénní a ambulantní formou a je poskytována zcela zdarma!

 • ambulantní formou: každý čtvrtek od 9 – 16 hodin
 • terénní formou: pondělí až pátek od 8 do 16 hodin

Na níže uvedených kontaktních adresách:

Mirka Kyksová, DiS.

koordinátor služby pro všechny regiony pracovník v sociálních
službách pro region Liberecko a Hrádecko
tel.: +420 607 013 206, 482 102 668
e-mail: kyksova@sdruzenidrak.org

Bc. Marcela Kymplová

sociálních pracovník pro region Liberecko
tel.: +420 702 018 832
e-mail: kymplova@sdruzenidrak.org

Místo a čas poskytování služby, kontaktní místa sdružení:

Liberec

Oblačná 450/1, Liberec V- Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Ambulantní hodiny: čtvrtek  9-16 hod.

Terén: dle předchozí domluvy

Turnov čt 9-16

Antonína Dvořáka 2243, Turnov, 511 01

Ambulantní hodiny: čtvrtek  9-16 hod.

Terén: dle předchozí domluvy

Tanvald

U Školky 579, Tanvald, 468 41

Ambulantní hodiny: čtvrtek  9-16 hod.

Terén: dle předchozí domluvy

Hrádek nad Nisou

Václavská 471, Hrádek nad Nisou, 463 34

Dle předchozí domluvy.

Pro rok 2023 je služba realizována díky dotaci na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV č. OLP/613/2023.

Pro rok 2023 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OLP/4544/2022.