Aktuální projekty

  • S D.R.A.K.em proti chudobě

    S D.R.A.K.em proti chudobě O projektu Celý název projektu: S D.R.A.K.em proti chudobě Realizátor: Občanské sdružení D.R.A.K., z.s. Registrační číslo:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016489 Název operačního programu: Zaměstnanost Výzva: 03_16_052, Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva Termín realizace: 1.10.2020 – 30.6.2022 Popis projektu Projekt realizovaný Občanským sdružením D.R.A.K., z.s. reaguje na fakt, že sociálně vyloučené osoby a romská menšina v Liberci se dostávají do nepříznivých životních situací a hledají cestu k jejich řešení. Prostřednictvím klíčových aktivit projekt podporuje a motivuje účastníky k řešení jejich nepříznivé sociální situace rozvíjením pracovních kompetencí a dovedností potřebných pro úspěšný vstup či návrat na trh práce. Účastníkům nabízí specializované poradenství, motivační kurzy, pracovní diagnostiku i tréninková pracovní místa. V neposlední řadě pomáhá…

  • Příprava na inkluzivní trh práce

      Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. je od 1.října 2017 realizátorem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky „Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.“ reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417 O projektu: Celý název projektu: Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K. Registrační číslo:  CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417 Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva: č. 02_16_037 pro Podporu žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Termín realizace: 1.10.2017 – 30.9.2020 Alokována částka: 7 358 601,20 Kč Anotace: Tříletý projekt Občanského sdružení D.R.A.K., z.s. reaguje na nízkou zaměstnanost mladých lidí se zdravotním postižením (OZP)…