Aktuální projekty

  • Spolu to zvládneme

    Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Liberec, Česko a nezisková organizace Gefas Erkner, Německo. Připravili a realizují  od září 2023 do března 2024: Projekt „Spolu to zvládneme“  6-23-13525 spolufinancovaný  Česko-německým fondem budoucnosti   Projekt “Zusammen schaffen wir das”  6-23-13525 kofinanziert Deutscher-Tschechischer Zukunftsfonds  Předpokládaná cena projektu je 18.990,- Euro Česko – německý fond budoucnosti podpořil realizaci projektu částkou 7.500,-Euro   Idea a cíle projektu splňují výzvu  Česko-německého fondu budoucnosti pro rok 2023 „Jak se z toho nezbláznit – společně jsme silnější!“ Cílem projektu je: posílení seniorů v oblasti schopností, v oblasti psychické a fyzické odolnosti, projekt je podpoří ve zvládání strachu, stresu a rezignace, ukáže jak přijímat a rozlišovat informace z digitálních medií. Jak se…

  • Podpora zdraví Velké Hamry

    Projekt „Podpora zdraví a dostupnosti zdravotní péče“   O projektu Realizátor: Občanské sdružení D.R.A.K., z. s. Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0001336 Název operačního programu: OP Zaměstnanost Plus Výzva: 03_22_018, Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1) Termín realizace: 1. 6. 2023 – 31. 5. 2026 Popis projektu Projekt realizuje zdravotní mediaci s cílem zvýšení dostupnosti zdravotní péče a zlepšení zdravotního stavu rodin a jednotlivců Velkých Hamrů ohrožených sociálním vyloučením. Prostřednictvím sociálně senzitivní (individuální i skupinové) edukace zvyšuje zdravotní gramotnost cílové skupiny a emancipuje ji v kompetentní péči o vlastní zdraví, včetně změn vedoucích k udržitelnému zdravému životnímu stylu. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou rodiny a jednotlivci z řad sociálně vyloučených a sociálním…

  • Mediace v podpoře zdraví

    Projekt je financovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Projekt „Mediace v podpoře zdraví jako nástroj sociální integrace“ reg. č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000963 je financován z EU v rámci programu OP Z+ v období 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026. Projekt se zaměřuje na zmapování a zlepšení deficitních oblastí podpory zdraví osob ohrožených sociálním vyloučením v Liberci. Individuálním poradenstvím (prostřednictvím zdravotních mediátorů) a skupinovou edukací zdravotní gramotnosti cílí na posílení zdraví cílové skupiny. Věnuje se rodinám a jednotlivcům v prostředí substandardního bydlení a dále osobám se zdravotním omezením a ohroženým závislostmi. Projekt propojuje zdravotně-sociální oblasti nástrojem zdravotního mediátora, který síťuje CS do systému primární zdravotní a návazné péče. Projekt reaguje…