Aktuální projekty

  • S D.R.A.K.em proti chudobě

    S D.R.A.K.em proti chudobě O projektu Celý název projektu: S D.R.A.K.em proti chudobě Realizátor: Občanské sdružení D.R.A.K., z.s. Registrační číslo:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016489 Název operačního programu: Zaměstnanost Výzva: 03_16_052, Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva Termín realizace: 1.10.2020 – 30.9.2022 Popis projektu Projekt realizovaný Občanským sdružením D.R.A.K., z.s. reaguje na fakt, že sociálně vyloučené osoby a romská menšina v Liberci se dostávají do nepříznivých životních situací a hledají cestu k jejich řešení. Prostřednictvím klíčových aktivit projekt podporuje a motivuje účastníky k řešení jejich nepříznivé sociální situace rozvíjením pracovních kompetencí a dovedností potřebných pro úspěšný vstup či návrat na trh práce. Účastníkům nabízí specializované poradenství, motivační kurzy, pracovní diagnostiku i tréninková pracovní místa. V neposlední řadě pomáhá…