Podpora zdraví Velké Hamry

Projekt „Podpora zdraví a dostupnosti zdravotní péče“

 

O projektu

Realizátor: Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0001336

Název operačního programu: OP Zaměstnanost Plus

Výzva: 03_22_018, Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1)

Termín realizace: 1. 6. 2023 – 31. 5. 2026

Popis projektu

Projekt realizuje zdravotní mediaci s cílem zvýšení dostupnosti zdravotní péče a zlepšení zdravotního stavu rodin a jednotlivců Velkých Hamrů ohrožených sociálním vyloučením. Prostřednictvím sociálně senzitivní (individuální i skupinové) edukace zvyšuje zdravotní gramotnost cílové skupiny a emancipuje ji v kompetentní péči o vlastní zdraví, včetně změn vedoucích k udržitelnému zdravému životnímu stylu.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny a jednotlivci z řad sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob obce Velké Hamry.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit dostupnost zdravotní péče a zlepšit zdravotní stav jednotlivců a rodin ohrožených sociálním vyloučením ve Velkých Hamrech prostřednictvím mediace a edukace v oblasti zdravotní gramotnosti a péče o vlastní zdraví.

 

Klíčové aktivity projektu

 

KA 1 Individuální poradenství v podpoře zdraví

V rámci aktivity zdravotní mediátoři zprostředkují informace k péči o vlastní zdraví účastníků a péči o zdraví osob závislých tak, aby reagovala jak na akutní a dlouhodobě neřešené zdravotní problémy, tak na prevenci vzniku nemocí. Informace cílí také na zvyšování občansko-právního povědomí a přispějí ke zlepšení přístupu ke zdravotní péči hrazené z veřejného pojištění a k udržitelnému zlepšení zdravotní kondice cílové skupiny. Intervence začíná mapováním problému, následuje vytvoření plánu řešení a jeho realizace. Spolu s individuální edukací spočívá realizace v systematické asistenci při zprostředkování registrace k ošetření lékaři primární i specializované zdravotní péče včetně komunikace se zdravotním personálem a v přemosťování potencionálně různých vnímání situace klientem a lékařem.

 

KA 2 Edukace ke zvýšení zdravotní gramotnosti

Aktivita zajistí vzdělávání sociálně znevýhodněných rodin a jednotlivců žijících ve Velkých Hamrech v klíčových oblastech zdravotní gramotnosti a zdravého životního stylu. Vzdělávací témata obsáhnou různými formami základy podpory zdraví (jako podoboru veřejného zdravotnictví): výživa a zdravé vaření, dentální zdraví a osobní hygiena, prevence kardiovaskulárních a dalších civilizačních onemocnění, prevence infekčních onemocnění a duševní hygiena. Teoretická edukace bude doplněna pohybovými aktivitami zaměřenými na zdraví prospěšný pohyb uzpůsobený konkrétní skupině účastníků.

 

KA 3 Tematické dny zdraví

Aktivita spočívá v realizaci komplexních dnů zdraví pro sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením ve Velkých Hamrech. Dny zdraví budou tematicky zaměřené a proběhnou 4x za rok, v každém čtvrtletí jednou. Každý čtvrtrok bude zaměřen na dvě související témata z oblasti podpory zdraví (např. prevence cévního onemocnění a odvykání kouření), na které se zaměří kvalifikované poradenství v průběhu akce.

 

KA 4 Supervize a vzdělávání realizačního týmu

Supervize bude realizována v rozsahu 3 hodiny v každém čtvrtletí projektu. V případě identifikované potřeby realizačního týmu bude rozsah navýšen.

Personální obsazení projektu:

 

Manažer projektu:

Ing. Radim Čížek

E:  radimcizek@seznam.cz

T: 775 101 822

Vedoucí služby/koordinátor:

Martin Korych

E: korych@sdruzenidrak.org,

T: 725 952 088

Expert a case manažer:

Mgr. Daniela Mosaad Pěničková

E: penickova@sdruzenidrak.org

T: 777 439 274

Zdravotní mediátorky:

Renata Červeňáková

E: cervenakova@sdruzenidrak.org

T: 777 487 040

Romana Žigová

E: zigova@sdruzenidrak.org

T: 723 374 935

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *