,,Evropě se daří dobře!?“

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., ve spolupráci s německým, řeckým a italským partnerem realizují mezinárodní projekt  s názvem

,,Evropě se daří dobře!? – otázky a odpovědi na téma euroskeptismu“

Projekt byl zahájen  1.9.2017  –  ukončen bude  dne  28.2.2019

Číslo projektu 2017 –  1775/001-001

Částečné financovaní projektu z EU programu:  „Europe for citizens“ (Evropa pro občany)

Podprogram: Demokratická angažovanost a podíl občanů

Akce:  Projekty pro civilní obyvatelstvo

Cílem projektu jsou:

  • Vytvářet a  podporovat konstruktivní diskuze.
  • Podpora získaní důvěry v EU a jejich institucí.
  • Výměny argumentů a jejich kritické porovnání mezi účastníky projektu.
  • Dotazníkové  akce.
  • Mezinárodní konference.
  • Semináře, workshopy.

V rámci projektu se nám podařilo zajistit partnery projektu:

,,Evropě se daří dobře !? Otázky a odpovědi na téma euroskeptismu.“ – ,,Je v Evropě dobře?“ 2018
Výstupem projektu je mezinárodní konference 19.9. 2018 v Liberci, její příprava a realizace. Dále je to Sborník s příspěvky z konference. V rámci projektu proběhla také konference v Heraklionu, na Krétě v Řecku dne 26.10. 2018.

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Libereckého kraje částkou 5 000,-Kč  č. OLP/3901/2018, dále pak projekt podpořil Fond vzdělávání statutárního města Liberce ve výši 49 000,- Kč  č. DS201800708.

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje a Statutárnímu městu Liberec za poskytnutý finanční příspěvek, který byl využit ke vzdělávání obyvatelstva v Liberci a Libereckém kraji.

 

 

)