Mezinárodní projekt ERASMUS+KA2 Strategická partnerství

European Commission – EU programme for education, training, youth and sport

Společný mezinárodní projekt ERASMUS+ KA2 Strategická partnerství

Název projektu: Doma v Evropě – zaujmout, motivovat, aktivovat

Číslo projektu: 2014-1-DE02-KA204-001023

Leader projektu: GefAS e. V. – Gesellschaft für Arbeit und Soziales (GefAS) e. V.Německo

Zahájení projektu: 1. 9. 2014

Ukončení projektu: 31. 8. 2016.

Partneři projektu:

  • 1) MIESZKANCOM GMINY GOŁUCHÓW – STOWARZYSZENIE – Polsko

  • 2) Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. Liberec, Česká republika

  • 3) NÁŠ TURIEC – Kláštor pod Znievom, Slovensko

Celkový rozpočet projektu: 156 632,00 EUR tj. cca 4 307 380,00 Kč

Rozpočet partnera projektu O. s. D.R.A.K. Liberec: 24 264,00 EUR tj. cca 667 260,00 Kč

Svým charakterem se jedná o projekt vzdělávací, jehož výstupem je společně vytvořený vzdělávací program pro cílové skupiny osob s různým omezením v oblasti vzdělávání a poznávání okolního světa. Naše organizace během průběhu projektu vytvořila a pilotně odzkoušela tři vzdělávací moduly, které se staly součástí celého vzdělávacího programu. První z vytvořených modulů nese název „Tolik zemí států pod jednou střechou“ a jeho cílem je představit EU jako místo, kde společně žije a sdílí své hodnoty velké množství lidí různých národností. V rámci toho dochází také k představení charakteristik jednotlivých národů, ale také společných historických a kulturních rysů uvnitř Evropy. Druhý vzdělávací modul nese název „Evropské instituce a jejich úlohy“ a aspiruje na stručné představení fungování administrativních a dalších procesů uvnitř Evropské unie. S projektovými administrativních a dalších procesů uvnitř Evropské unie. Třetím vzdělávací modul nese název ,,Evropa v budoucnosti“, který je zacílen na provázanost dosud získaných znalostí o Evropě, odhad dalšího  vývoje sjednocené Evropy, definovat svou představu o dalším směřování Evropy a evropské politiky.