News

  • Mediace v podpoře zdraví

    Projekt je financovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Projekt „Mediace v podpoře zdraví jako nástroj sociální integrace“ reg. č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000963 je financován z EU v rámci programu OP Z+ v období 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026. Projekt se zaměřuje na zmapování a zlepšení deficitních oblastí podpory zdraví osob ohrožených sociálním vyloučením v Liberci. Individuálním poradenstvím (prostřednictvím zdravotních mediátorů) a skupinovou edukací zdravotní gramotnosti cílí na posílení zdraví cílové skupiny. Věnuje se rodinám a jednotlivcům v prostředí substandardního bydlení a dále osobám se zdravotním omezením a ohroženým závislostmi. Projekt propojuje zdravotně-sociální oblasti nástrojem zdravotního mediátora, který síťuje CS do systému primární zdravotní a návazné péče. Projekt reaguje…

  • Easter 2021

    The Weather does not show it but Easter is coming and D.R.A.K is slowly but surely preparing for it. Our sheltered workshops employees prepared a lot of new articles. We offer all kind of wooden decoration, Easter eggs decorated by hand.. ..as well as woollen products like figurines of sheep, rabbits and birds. You will find all Easter offerings in our e-shop or you can come have a look at Oblačná 450/1, 460 05, Liberec 5. If you are ordering through our e-shop you can collect the goods locally or have it posted. We ship your order immediately after receiving your payment. If you wish to collect the parcel in person  you can pay with…

  • What you do not know – Fearless helps you

    Civil society organisation D.R.A.K. published a book this year titled Bear Fearless –  „What you do not know – Fearless helps you“. The book is intended for parents of children since birth till 3 years of age. It uses a simple, understandable language that does not tire. Each chapter is accompanied by a picture of the bear Fearless illustrating activities typical for a given age. The book has been authored by D.R.A.K.’s employees who regularly work with the target group: parents, children and whole families, and are aware of their needs, with contributions from the target group. The illustrator and creator of the bear Fearless is a member of the sheltered…