Finished projects

Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let D.R.A.K.

Comprehensive rehabilitation center for families with children under 18 years of D.R.A.K.

číslo projektu: 3640049

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Projekt podpořila Nadace Agrofert, grant děti 111/2016 od 1.4. – 31.12. 2016 100.000,-Kč.

Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let – KÚLK odbor zdravotnictví OLP/1671/2015 podpořil Psychorehabilitační pobyt částkou 7.950,-Kč.

KÚLK  odbor školství, mládeže a zaměstnanosti OLP/ 916/2015 podpořil projekt ,,Volnočasová a zájmová činnost s D.R.A.Kem pro děti a mládež s handicapem“ v celkové částce 40 000,-Kč.

Prioritní oblast: 2. Děti a mládež v ohrožení
Umístění projektu (kraj/NUTS 2/místo): Liberecký / CZ05 Severovýchod / Liberec
Rozsah působnosti: Kraj
Datum zahájení realizace projektu: 01.08.2014
Datum ukončení realizace projektu: 30.04.2016
Plánovaná doba realizace projektu (měs.): 21

 

Souhrn rozpočtu:

Celková výše rozpočtu

Výše grantu

Podíl grantu v %

2 235 254,00 Kč

1 990 000,00 Kč

89,03 
 
Projekt: „Včasná pracovní diagnostika pro tělesně postižené

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/B2.00002

Zahájení projektu: 1.9.2013

Ukončení projektu: 31.6.2015

Celkové způsobilé výdaje projektu:  6 226 737,26 Kč

Nositel/Žadatel projektu: Občanské sdružení  D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05  Liberec V-Kristiánov, CZ

Partneři projektu:

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky Partyzánská 1/7, 170 00  Praha 7, CZ

REINTEGRA Chářovská 90/54, 794 01  Krnov – Pod Cvilínem, CZ

Das Berufliche Bildungs und Rehabilitationszentrum (BBRZ) Grillparzerstraße 50, 4020  Linz, Österreich


 
 
„Předávání informací D.R.A.K.“

projekt financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00128

Zahájení projektu: 01. 09. 2013

Ukončení projektu:  30. 06. 2015

Celkové způsobilé výdaje projektu:  1 780 562,22 Kč

Nositel projektu: 

Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec V – Kristiánov


 

 

Občanské sdružení D.R.A.K. čerpalo podporu na spolufinancování projektu „Realizace energetických úspor na objektu občanské vybavenosti – Oblačná 450/1, Liberec“ v rámci operačního programu Životní prostředí.

PROJEKT VE FÁZI UDRŽITELNOSTI

Dotace činila 90% z celkových způsobilých výdajů a byla poskytnuta ve výši 1.597.329,46 Kč.


 

 

CENTRUM „PŘEBÍRÁNÍ D.R.A.K.“ PRO RODINY S DĚTMI

Center „prebirani D.R.A.K.“ for families with children

číslo projektu: 3750042

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Prioritní oblast: 3. Sociální inkluze
Umístění projektu (kraj/NUTS 2/místo): Liberecký / CZ05 Severovýchod / Liberec
Rozsah působnosti: Kraj
Datum zahájení realizace projektu: 01.04.2015
Datum ukončení realizace projektu: 31.03.2016
Plánovaná doba realizace projektu (měs.): 12

Souhrn rozpočtu:

Celková výše rozpočtu

Výše grantu

Podíl grantu v %

1 010 778,00 Kč

905 607,00 Kč

89,60


 

 

Ukončené projekty OPLZZ:

S inovací k dobré praxi

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00024

Alokována částka: 4.561.045,15 Kč

Doba realizace projektu: 1. září 2012 – 31. října 2014

 

 

S D.R.A.K.em do práce

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00138

Alokována částka: 3.001.944,70 Kč

Doba realizace projektu: 1. července 2012 – 31. 12. 2013

 

 

Vracíme se mezi Vás

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/68.00224

Alokována částka: 3.209.829,51 Kč

Doba realizace projektu: 1. prosince 2011 – 31. října 2013

 

 

Hledám práci – podpora pracovního uplatnění pro osoby s lehkým postižením

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/63.00071

Částka: 3.790.483,32 Kč

Doba realizace projektu: 1. červenec 2011 až 28. únor 2013

 

 

Práce bez bariér v Libereckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/56.00015

Částka: 3 412 368,84 Kč

Doba realizace projektu: 1. listopad 2010 až 30. červen 2012

 

 

Podpora integrace osob pečujících o závislého člena rodiny

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/26.00294

Částka: 2 600 953,00 Kč

Doba realizace projektu: 15. červenec 2009 až 14. říjen 2010


 

 

Ostatní projekty:

„D.R.A.K. radí a učí být dobrými rodiči“

Podpořeného z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV částkou 105 500 Kč.

Projekt byl koncipován jako komplexní program na podporu rodin. Aktivity projektu navazují na službu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“, kterou poskytuje O.s. D.R.A.K. již od roku 2009 a jsou jimi:

  • Individuální poradenství
  • Vzdělávací aktivity
  • Pobytové aktivity
  • Podpora Klubu maminek
  • Hlídání dětí – doprovodná služba