Návrh malby na zeď

V polovině července jsme zahájili výtvarnou soutěž zaměstnanců, klientů a přátel našeho sdružení. Soutěž se týkala návrhů – kreseb, maleb obrázků s libovolným tématem, nápadem v kontextu zahrady – D.R.A.K.. Celá tato výtvarná akce byla společným projektem zaměstnanců, klientů a přátel D.R.A.K.a. Cílem bylo propojení, aktivizace, setkávání a komunikace mezi lidmi, výtvarnými prostředky.

Celou akci vedl Zdeněk Daniel, který působí v našem sdružení. Návrhy se mohly posílat do poloviny srpna. Po té se sešla odborná komise, aby vybrala ten nejlepší z nejlepších. Členství v komisi přijali jmenovitě:

  • Mária Sándorová Barteková
  • Ing. arch. Boris Šonský
  • MgA. Martin J. Pouzar
  • Zdeněk Daniel – autorizovaný architekt

Úkol odborné komise nebyl vůbec jednoduchý, protože návrhů se sešlo opravdu hodně a všechny byly skvělé. Porotci tak měli těžké rozhodování, který z nich vybrat jako ten vítězný. Nakonec se přeci jen podařilo vybrat a rovnou dva! Oba výsledné návrhy se v počítači sloučily do jednoho a pak už se mohlo začít s realizací malby. Vše probíhalo v tajnosti, ani naši zaměstnanci nevěděli jak bude výsledná malba vypadat.

Během příprav a realizace byla zeď garáže pečlivě zakryta, aby odtajnění bylo opravdu překvapením pro všechny. Spolu s malbou zdi, kterou měl na starost Zdeněk Daniel, probíhala i realizace uměleckého plotu ze skleněných květin. O práci na plotě se staral pan MgA. Martin J. Pouzar, který poctivě projekt realizoval.

Slavnostní odhalení celého projektu proběhlo na akci Dne otevřených dveří 4.9.2020. Odtajnění malby uvedl Zdeněk Daniel, pár slov také řekl předseda sdružení Ladislav Kořínek a společně s nimi moment stržení plachty odpočítal i hejtman LK pan Martin Půta. 

Výherkyněmi soutěže se staly Miroslava Valešová a Milana Holcová. Děvčatům ještě jednou gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným! Jak se Vám výsledek líbí?