Social counselling

Posláním služby je poskytovat bezpečnou, bezplatnou a kvalifikovanou podporu osobám se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám při řešení jejich nepříznivé životní situace.

Komu je služba určena:

 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby v krizi
 • Rodiny s dítětem/dětmi (zejména rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením)

Jaký je cíl služby:

Cílem odborného sociálního poradenství je napomáhat lidem žijícím v Libereckém kraji při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli především v důsledku svého zdravotního postižení či vyššího věku. Poskytnutím informací a podporou se snažíme, aby lidé s postižením mohli vést obdobný život jako lidé v běžné společnosti.

 1. Udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti uživatele s cílem dosáhnout jeho větší samostatnosti a nezávislosti v běžném životě.
 2. Poskytnout uživateli podporu při řešení jeho nepříznivé sociální situace, zejména při vyřizování různých žádostí a odvolání, při řešení dluhové, bytové a pracovně právní problematiky.
 3. Poskytnout informace a podporu ve využití dalších možných návazných služeb.
 4. Eliminovat sociální vyloučení ohrožených osob.

Zásady poskytování služby:

 1. Občanský přístup – důraz klademe na vytvoření přirozené podpory z rodiny, pracovního prostředí atd.; uživateli poskytujeme právě tolik podpory, kolik potřebuje (tzn. ne méně, ale ani více)
 2. Individuální přístup – vycházíme z osobních přání, potřeb, možností a schopností uživatele; prostřednictvím individuálního plánu podporujeme uživatele při naplňování jeho osobních cílů.
 3. Aktivizační přístup – od uživatele naší služby očekáváme aktivní přístup při rozhodování (případně jej k němu vedeme), protože jen on sám je zodpovědný za dosahování a naplňování svých osobních cílů; s uživatelem pracujeme tak, aby se jeho potřeba podpory postupně snižovala.
 4. Pozitivní přístup – pozornost věnujeme především možnostem a schopnostem uživatele, zaměřujeme se na posilování schopností a dovedností uživatele tak, aby měl zajištěn přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu, atd.
Služba je poskytována zdarma!

Součástí je půjčovna kompenzačních pomůcek, pomůcky jsou poskytovány za úplatu na základě smlouvy.

Mgr. Martin Korych

koordinátor služby, pracovní poradenství a poradenství v oblasti práva
tel.: +420 725 952 088
e-mail: korych@sdruzenidrak.org

Bc. Marie Ryšavá

poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek
tel.: +420 606 032 310
e-mail: rysava@sdruzenidrak.org

Šárka Růžičková

poradenství v oblasti psychologie (socioterepie)
tel.: +420 776 10 962
e-mail: ruzickova@sdruzenidrak.org

Před návštěvou doporučujeme uživatelům služby kontaktovat poradce a domluvit s ním schůzku i její rámcová téma.