SAS for people with physical disability and seniors

Cílem registrované sociální služby je podpora sociálních dovedností a zlepšení kontaktu se společenským prostředím, podpora uživatelů při participaci na běžně dostupných aktivitách. 

Činností jsou aktivity zájmové, vzdělávací a volnočasové. V rámci služby jsme v předešlých letech připravili odborné semináře, které se týkaly finanční gramotnosti a umění komunikovat ve společnosti. Dále měly osoby s tělesným postižením možnost navštívit chráněné dílny, vzdělávací instituce a seznámit se s životními podmínkami postižených osob v Německu.

Sociální služba byla v roce 2011 podpořena dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí částkou 46 000 Kč a dofinancována z darů a výnosů z vedlejší činnosti.

V roce 2011 jsme podpořili 30 osob s tělesným či kombinovaným postižením.

Služba je poskytována zdarma!
  • ambulantní formou: každý čtvrtek od 9 – 16 hodin
  • terénní formou: pondělí až pátek od 8 do 16 hodin

Na níže uvedených kontaktních adresách:

Mirka Kyksová, DiS.

koordinátor služby pro všechny regiony pracovník v sociálních
službách pro region Liberecko a Hrádecko
tel.: +420 607 013 206, 482 102 668
e-mail: kyksova@sdruzenidrak.org

Bc. Zdena Synovcová

sociální pracovník pro region Tanvaldsko
tel.: +420 773 666 095
e-mail: synovcova@sdruzenidrak.org

Tereza Kapalínová, DiS.

sociální pracovník pro region Liberecko
tel.: +420 702 018 832
e-mail: kapalinova@sdruzenidrak.org

Kde nás můžete navštívit: Liberec, Hrádek nad Nisou, Tanvald, Turnov

V roce 2019 podpořilo službu Město Turnov.

Pro rok 2019 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/857/2019. 

Pro rok 2019 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/5520/2018.

Pro rok 2018 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/1685/2018.

Pro rok 2018 službu podpořilo Statutární město Liberec.

Pro rok 2017 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/4622/2016.

Pro rok 2016 je služba podpořena MPSV prostřednictvím Libereckého kraje smlouvou č. OLP/644/2016.

Pro rok 2016 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/3688/2015.

Pro rok 2016 službu podpořilo Statutární město Liberec.