Outreach programs

Tato služba pomáhá lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Hrozí jim ztráta bydlení nebo již nemají kde bydlet. Ztratili zaměstnání a hrozí jim dlouhodobá nezaměstnanost. Jejich finanční možnosti jim nedovolí splácet dluhy. Nedostanou se k informacím a potřebují podpořit tak, aby zvládli svou situaci vyřešit.Služba může být osobám poskytována anonymně.

Poslání služby vychází z potřeb klientů, definovaných mimo jiné i v rámci Komunitního plánování v jednotlivých lokalitách.Služba probíhá v rámci LIBERECKÉHO KRAJE, je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění bezplatně; formou terénní.

CÍLE SLUŽBY: 

vyhledávaní osob z cílových skupin a poskytování jim pomoci v minimalizaci rizik spojených se způsobem a možnostmi jejich života a v minimalizaci rizik bránících jim v začlenění do společnosti

 • prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování,
 • prevence sociálně patologických jevů, mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu na společnost,
 • zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělání, bydlení, atp., pomoc klientům získávat sociální kompetence,
 • motivace klientů k řešení jejich problémů
 • rozvoj spolupráce s dalšími subjekty, které nabízejí služby nebo mohou přispět k naplnění cílů programů
 • předávání informací

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby v sociálně vyloučených komunitách
 • rodiny s dítětem/dětmi

Definice najčastějších potřeb uživatelů:

 • získání základních dokumentů a průkazů,
 • zajištění potřebné zdravotní péče,
 • vyhledání a zprostředkování odborných a návazných služeb,
 • vyplňování a podávání různých žádostí a tiskopisů,
 • získání ubytování a/nebo přístřeší,
 • řešení dluhů a exekucí,
 • zajištění ošacení a vybavení domácnosti,
 • nalezení zaměstnání a/nebo získání kvalifikace.
Bc. Lenka Bobvošová

koordinátor služby, sociální pracovník
tel.: +420 602 440 731, +420 602 700 564
e-mail: bobvosova@sdruzenidrak.org

Mgr. Jiřina Šťástková

sociální pracovník
tel.: +420 770 145 619, 485 102 668
e-mail: krivakova@sdruzenidrak.org

Bc. Zdeňka Synovcová

sociální pracovník
tel.: +420 773 666 095
e-mail: synovcova@sdruzenidrak.org

Ambulantní hodiny dle dohody, služba je realizována zejména v terénu, dále dle potřeby v dalších kontaktních místech našeho sdružení po území Libereckého kraje.

 

V roce 2019 podpořilo službu Město Turnov.

Pro rok 2019 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/857/2019.

Pro rok 2019 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/5520/2018.

Pro rok 2018 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/1685/2018.

Pro rok 2018 službu podpořilo Statutární město Liberec.

Pro rok 2017 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/4622/2016.

Pro rok 2016 je služba podpořena MPSV prostřednictvím Libereckého kraje smlouvou č. OLP/644/2016.

Pro rok 2016 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/3688/2015.

Pro rok 2016 službu podpořilo Statutární město Liberec