Facultative compensation

 

ikona souboruPOTVRZENÍ v souladu s ust. § 101 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů za 2. Q 2018

ikona souboruPOTVRZENÍ v souladu s ust. § 101 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017

ikona souboruPOTVRZENÍ v souladu s ust. § 101 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů za rok 2016

ikona souboruČestné prohlášení Občanského sdružení D.R.A.K. o přepočteném počtu osob s postižením za rok 2015

ikona souboruČestné prohlášení Občanského sdružení D.R.A.K. o přepočteném počtu osob s postižením za rok 2014

ikona souboruČestné prohlášení Občanského sdružení D.R.A.K. o přepočteném počtu osob s postižením za rok 2013

ikona souboruČestné prohlášení Občanského sdružení D.R.A.K. o přepočteném počtu osob s postižením za rok 2012

Náhradní plnění je nástroj podpory pro vytváření a udržení pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Povinnosti zaměstnavatelům ukládá zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který doznal s účinností od 1. 1. 2012 zatím nejhlubší změny u nástrojů podpory zaměstnanosti (část III.) při zaměstnávání osob zdravotně postižených (OZP) za dobu celé dosavadní platnosti.

Zákonem je stanovena povinnost zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu. Povinný podíl zdravotně postižených osob zákon stanovuje ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců (§ 81 odst. 1). Povinný podíl se počítá z celkového počtu zaměstnanců organizace. Neurčuje se tedy dílčím způsobem podle jednotlivých pracovišť.

Náhradní plnění je jedna ze tří možností, kterou může zaměstnavatel využít, aby naplnil svou zákonnou povinnost. Tyto možnosti jsou:

  • Přímé zaměstnávání osoby se ZP. V takovém případě se osoba se ZP s TZP započítává 3x. Statut osoby se ZP je dán rozhodnutím ČSSZ a nelze ho zaměňovat s průkazkami ZTP vydanými pro jiné účely.

  • Zákonným odvodem výši 2,5 násobku průměrné mzdy stanovené zvláštním právním předpisem. Konkrétní částka se mění pro každý rok a vyhlašuje se vždy ve VI. čtvrtletí kalendářního roku.

  • Možnost započíst ekvivalent odebrané produkce (výrobků, služeb), který je možno považovat za tzv. „náhradní plnění“. Tento ekvivalent se nově stanovuje ve výši sedminásobku průměrné mzdy.

Zákazníci chráněné dílny mohou odběrem výrobků a služeb získat náhradní plnění pro zápočet do povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle Zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a souvisejících předpisů.