D.R.A.K.ův den s medvědem

Všechno naše snažení v projektu Medvídek vyvrcholilo 20.6.2019 na D.R.A.K.ově dni s medvědem.

Realizovaný projekt č. OLP/2801/2019, ,,D.R.A.K.ův den s medvědem aneb Život do vlastních rukou“, který proběhl 20.6. 2019  byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Projekt Medvídek vznikl spontánně v našich chráněných dílnách, kde šikovná děvčata ušila krásného medvídka. Připojili se k nám děti z libereckých škol a vymyslely mu jméno, přijeli také filmaři a natočili dva úžasné filmy o medvídkovi a o nás všech v D.R.A.K.ovi.

Snažení nás všech vyvrcholilo 20.6.2019 na D.R.A.K.ově dni s medvědem.

Den začal vernisáží obrázků, které namalovaly děti z libereckých škol a vyhlášením vítězů soutěže o nejkrásnější jméno a nejhezčí obrázek medvídka.

Následovala nejdůležitější událost dne a to křest medvídka. Kmotrovství se ujali pánové PhDr. Jan Šolc, Ing. Mgr. Jan Punčochář a Mgr. Pavel Svoboda, který jako náměstek hejtmana pro řízení rezortu sociálních věcí převzal nad celou akcí záštitu. 

Poté vystoupily děti z MŠ Lísteček. Zpívaly a hrály úžasně.

Navštívil nás také samotný Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, český vojevůdce a politik, vévoda meklenburský, frýdlantský a kníže hlohovský a zaháňský. Velmi si této pocty vážíme.

Program pokračoval premiérami dvou báječných filmů:

filmu Medvídek Nebojsa:

a filmu Život ve vlastních rukou:

Celý den byl pestrý program, například loutkové divadlo nejen pro děti, komentované prohlídky našich chráněných dílen nebo výtvarné dílničky, kde si každý mohl vyrobit z korálků něco hezkého na památku.

Přátelé a podporovatelé D.R.A.K.a se sešli v hojném počtu, za což velmi děkujeme. Zároveň doufáme, že se příští rok sejdeme v počtu ještě hojnějším i s těmi, kteří se letos zúčastnit nemohli.

My, lidé z D.R.A.K.a, věříme, že když jsi sám, nezmůžeš nic. Život v osamění nenabízí štěstí. Lepší je žít mezi lidmi a pracovat jako tým. Tým je souhra, tým je důvěra, tým je podpora. D.R.A.K. je tým. D.R.A.K. jsme my, my všichni, a Vy s námi. Děkujeme vám za to, že nás podporujete. Děkujeme za to, že pomáháte.