Výtvarná soutěž

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Oblačná 450/1, vyhlašuje výtvarnou soutěž pro své zaměstnance, klienty a přátele D.R.A.K.a !


Dnešním dnem 16. 7. 2020 zahajujeme výtvarnou soutěž zaměstnanců, klientů a přátel O.s. D.R.A.K. z.s.


Soutěž se týká návrhů – kreseb, maleb obrázků s Vaším libovolným tématem, nápadem v kontextu zahrady – D.R.A.K.. Naše motto: „Život ve vlastních rukou“ Vám dává prostor pro tvoření. Celá tato výtvarná akce je společným projektem zaměstnanců, klientů a přátel O.s. D.R.A.K. z.s.. Cílem této akce je propojení, aktivizace, setkávání a komunikace mezi lidmi, výtvarnými prostředky.


Návrhy kreseb, malby ve velikosti A3 přijímáme do 13.8.2020 a to jak elektronicky, osobně či poštou na adrese: O.s. D.R.A.K. z.s. , Oblačná 450/1, 46005, Liberec 5. Elektronicky formou scanu: daniel@sdruzenidrak.org


Vyhodnocení obrázků, návrhů, podnětů proběhne dne 14. 8. 2020 za účasti odborníků.


Výsledkem této výtvarné soutěže bude přenesená a přemalovaná malba vybraných, vítězných návrhů v poměru a ve velikosti cca 4x 2m na danou zeď – plochu, nově vybudovaného parkovacího místa z pohledu vchod – zahrada. Celou akci vede náš kolega, malíř a architekt pan Zdeněk Daniel. Podílet se na ní bude tým zaměstnanců a účastníků výtvarné soutěže. Toto výtvarné dílo bude představeno veřejnosti dne 4.9. 2020 na Dni otevřených dveří D.R.A.K.a.. Vítěz a podílející se autoři na tvorbě, získají věcné ceny.


Více informací k výtvarné soutěži Vám podáme rádi na tel. čísle: +420 485 102 668.


K výzvě soutěže připojujeme pár informací a podkladů.


Konkrétní podklady k soutěži, prohlídka místa, fotografie místa, podklad na kresbu, malbu s určením přibližného formátu dané pohledové stěny, nově postaveného parkovacího místa, si po předběžné domluvě můžete prohlédnout, popřípadě vyzvednout osobně na adrese: O.s.D.R.A.K. z.s. Oblačná 450/1, Liberec 5, 46005, nebo na elektronické adrese www.sdruzenidrak.cz.


Občanské sdružení D.R.A.K., z.s. působí v Liberci a okolí již od roku 2003. Základními hodnotami, na kterých je postavena činnost sdružení jsou domov, rodina, aktivita a komunikace. Tyto hodnoty se pro nás staly i symbolem k vytvoření názvu D.R.A.K. Zakládáme si na respektujícím přístupu k jedinečnosti člověka.


V Liberci dne 16.7.2020 Ladislav Kořínek a Lenka Bobvošová, statutární zástupci organizace.