Aktuality

NAVŠTIVTE NÁŠ NOVĚ OTEVŘENÝ KAMENNÝ OBCHOD „U DRAKA“
Pracovní doba je od 8.00 hod – 16.00 hod

 


Dne 27. 04. vás zveme na společnou návštěvu neuvěřitelně zajímavého, dětského a rodinného festivalu JOJKOFestival

Je to celodenní rodinná akce plná zábavy, poznáni a aktivit pro malé a velké návštěvníky. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý hudební, sportovní a doprovodný program pro rodiny s dětmi.
 
Jsme Občanské sdruženi D.R.A.K. budeme tam přítomni s našimi hezkými výrobky z chráněných dílen. Přijďte a užijte si spolu s námi tento den. Kupte si hračku  od D.R.A.K.a pro vzpomínku na akci.

Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. bylo založeno v roce 2003 lidmi, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Narodilo se jim dítě s tělesným postižením nebo byli nuceni sami zvládat důsledky svého zdravotního handicapu. Některé z nich zvládání této situace obohatilo o zkušenosti či impuls a podnítilo je k rozhodnutí pomáhat jiným, kteří řeší podobné nesnáze.

Základními hodnotami, na kterých je postavena činnost sdružení jsou Domov, Rodina, Aktivita a Komunikace. Tyto hodnoty se pro nás staly symbolem k vytvoření názvu  D.R.A.K.

Co děláme:

Poskytujeme registrované sociální služby, služby sociální prevence v celém Libereckém kraji. Naše služby jsou určeny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jsou to hlavně rodiny s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením a pečující rodiny, osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace. Těm všem můžeme poskytnout naše služby ZDARMA.  

Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech.

Realizujeme různé projekty na místní, státní a mezinárodní úrovni. Pronajímáme vlastní prostory. Udržujeme zahradu a zeleň v okolí našeho .  Zahrada byla doplněna o činnosti kompostování bioodpadů vzniklých nejen v souvislosti s provozem komunální zahrady, ale i v domácnostech jednotlivých zájemců o takovou formu ekologické likvidace bioodpadů z řad zaměstnanců sdružení i veřejnosti.

Nově provozujeme  ,,Obchůdek u D.R.A.K.a“ a celkem zaměstnáváme 75 osob,  kde pracuje více jak 50% osob se zdravotním postižením.

Spolupracujeme s neziskovou organizací ADRA v oblasti dobrovolnické práce. Rádi se vzděláváme v nových dovednostech. A také poskytujeme vzdělávání pro odborníky i pro širokou veřejnost.

Naši zaměstnanci vedou volnočasové aktivity, které lidem vrací radost a sebedůvěru.

Co potřebujeme: 

Rádi bychom sdíleli s našimi sousedy potřeby a různé aktivity.  S čím nám můžete pomoci? Nákupem našich výrobků, které vyrábějí osoby se zdravotním postižením. Finančním darem. Dobrovolnou prací pro naše sdružení. 

Jsme rádi, že jsme tu pro Vás a Vy jste s námi. Děkujeme  

Adresa:

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.

Oblačná 450/1 460 05 Liberec 5

IČO: 26636328

DIČ: CZ 26636328

Datová schránka: vr6ngq3

Bankovní účet: Česká spořitelna,

a.s. 3377071339/0800

Telefon:

+420 485 102 668 – o.s. D.R.A.K. sociální služby

+420 485 105 349 – chráněná dílna

E-mail:

sdruzeni.drak@gmail.com

info@sdruzenidrak.org

RunCzech Story poskytuje trochu jiný pohled na profesionální nebo amatérské běžce i kulturní události. Jsme jedna z neziskových organizací se kterou RunCzech spolupracuje.